m
About Our School

Tota alterum eu vix. Alii tritani liberavisse et vix. Errem tantas postulant an quo, sed scripta suscipiantur eu, ne eum cetero.

m
Follow Us

Stok Yönetiminde ABC Analizi

İtalyan ekonomist Vilfredo Frederico Damaso Pareto tarafından geliştirilen Pareto Prensibi daha çok 80-20 prensibi olarak bilinir. Pareto Prensibine göre değişkenlerin % 20’si sonuçların % 80’ini meydana getirir. Başka bir ifadeyle sonuçların çoğunun sebebi az sayıdaki nedenlerdir. Mesela bir şirketin cirosunun % 80’inin tüm ürün setinin % 20’sinden elde edilmesi veya maliyetlerin % 80’inin maliyeti oluşturan unsurların % 20’si tarafından oluşturulması gibi…

ABC Analizi ise, Pareto Prensibinden yola çıkarak meydana getirilmiş bir sınıflandırma tekniğidir. Pareto prensibi ABC Analiziyle, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde, etkin bir stok optimizasyonu ile maliyetlerin düşürülmesi, satış, kalite kontrolü, üretim planlama vs. alanlarda oluşan proses problemlerini teşhis ve analiz etmek amacıyla kullanılmaktadır. Pareto analizi son derece basit ancak oldukça etkili bir tekniktir.

Pareto’nun 20-80 Prensibini stok yönetimine uygulanmasını şöyle ifade edebiliriz: Stokların büyük bir bölümü (%80 kadarı) düzenli stok giriş çıkış hareketine sahip ve ekonomik getirisi az olan kalemlerden meydana gelir. Küçük bir bölümü ise (%20’si) hem çok hareketli yani stok devir hızları yüksek, hem de ekonomik getirisi yüksek yani, işletmeye yüksek ciro sağlayan kalemlerden oluşmaktadır.

Stok yönetiminde ABC Analizi ile, stokları meydana getiren kalemler önem derecesine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada stoklar A, B ve C grupları olmak üzere 3 ana gruba ayrılır.

Örneğin, iş makineleri sektöründe çalışan bir şirketin yedek parça deposundaki stok kalemleri için bir ABC analizi yapmak istersek; her bir parça için son 1 yıllık toplam satış adetlerinin aritmetik ortalaması alınarak aylık ortalama satış adeti (D) bulunur.

D1+D2+D3+…+D12 / 12 = D

Bulunan bu değer o parçanın ortalama maliyeti (OM) ile çarpılır. Bu hesaplama ile bir parçanın Aylık Ortalama Stok Yatırımı (AOS) bulunur.

AOS = D x OM

Bu işlem tüm yedek parça setini oluşturan her bir parça için tek tek yapılır. Parçaların aylık ortalama stok yatırımı en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Parçalar için aylık ortalama stok yatırımları toplanarak bir genel yatırım toplamı elde edilir.

Bu sonuca göre genellikle stokların miktar olarak % 10-20’si parasal değer bakımından satışların % 70-80’nine karşılık gelir. Bu stoklar A grubu stoklar olarak ifade edilir. Stokların kalan kısmını ise B ve C tipi parçalar oluşturur.

Sonuç olarak:

A grubu miktarların % 20’sini, toplam değerin % 80’ini,

B grubu miktarların % 30’unu, toplam değerin % 15’ini,

C grubu ise miktarların % 50’sini, toplam değerin ise sadece % 5’lik payını oluşturur.

Buradaki miktar ve değer yüzdeleri tabi ki kesin bir kural değildir. Ancak şu ana kadar yapılan araştırma ve deneyimler genelde ABC Analizini oluşturan grupların bu değerlerlere üç aşağı beş yukarı denk geldiğini göstermektedir. Her işletmenin kendi bünyesine ve ürünlerine göre bir sınıflandırma yapması ve buna göre yüzdeleri belirlemesi daha doğru olacaktır. Hatta uygulamada ABC gruplarının altında bunlara ait A1, A2, A3 vs. benzeri alt gruplamalar yaparak çok daha etkin bir stok yönetimi yaptıkları sıkça görülmektedir.

A grubunu oluşturan kalemler için uygulanacak politika; sık ve düzenli stok kontrolünün yapılması, tedarik süresi, sipariş noktası ve emniyet stok adetlerinin titizlikle tespit edip buna göre, sipariş adet ve frekanslarının belirlenmesi şeklinde olmalıdır. A grubu parçalar için stok devir hızı daima yüksek olmalı ve stok eksikliği nedeniyle karşılanamayan müşteri siparişleri yani satış kaybı olmamalıdır.

C grubundaki kalemler için kontrol, sipariş vs. hususlar en alt düzeyde tutularak ihtiyaç oldukça temin işlemi yapılmalıdır. Ancak C grubu kalemlerin aslında en çok sorun yaratan grup olduğu da göz ardı edilmemelidir. Örneğin yılda bir iki defa satılan elektronik bir iş makinesi parçasının yokluğunda o makinenin serviste yatmasına ve bunun doğal sonucu olarak da ciddi bir müşteri memnuniyetsizliğinin oluşmasına neden olur. Yada bu gruptaki kalemlere yapılan bilinçsiz satın alma siparişleri stok yöneticilerini sıkıntıya sokan yüksek atıl stokları oluşturmasına neden olabilir. Dolayısıyla da C grubuna da A grubu kadar sıklıkla olmasa da etkin bir şekilde hakim olunmalıdır. B grubu içinse A ve C gruplarının ortasında bir politika izlenmelidir. Bu gruptaki kalemlerin kolaylıkla A veya C gruplarına kayabildiği unutulmamalıdır.

ABC Analizini satışlara da uygulayarak satışların % 70-80’lik bir bölümünü tüm müşteri portföyünün % 10-20’si tarafından gerçekleştiğini görebilir, buna göre müşterilerimizi sınıflandırır ve fiyat, indirim, vade veya kampanya politikalarımızı buna göre daha sağlam bir temel üzerine inşa edebiliriz. Aynı şekilde önceki yıllarda çok satan bir ürünün son bir yıldır satılamadığı veya çok az satıldığı için C grubunda yer aldığını görebilir ve bunun nedenleri üzerine giderek belkide bu ürünün fiyatının piyasaya göre çok yüksek kaldığını yada tedarik sıkıntısı nedeniyle satış siparişlerinin karşılanamadığını ve bu nedenle de alternatif bir imalatçı belirleme ihtiyacının ortaya çıktığını tespit edebiliriz.

Sonuç olarak, stoklarını, satışlarını veya müşterilerini ABC Analizi yardımıyla sınıflandırıp, bunları etkin bir şekilde analiz eden işletmelerin problemleri meydana getiren tüm nedenlerle uğraşıp zaman ve enerji kaybetmeleri yerine problemlerin % 70-80 gibi büyük bir kısmına odaklanıp daha iyi iş sonuçlarına ulaşabilecekleri kesindir.

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KURALLAR:

www.mraconsultancy.com, MRA Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmeleri tarafından oluşturulan ve işletilen bir web sitesidir. İşbu sözleşmedeki “Site” terimi, MRA Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmelerini ifade etmektedir.

“Kullanıcı”, www.mraconsultancy.com sitesini ziyaret eden kişidir.

İşbu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu “Gizlilik Politikası” nda yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Aşağıda yer alan Gizlilik Politikası maddelerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen kullanıcıların siteyi kullanmamaları gerekir.

  1. Sitede, Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler listelenmektedir. Kullanıcı sitede listelenen hizmetler hakkında bilgi almak, satın almak ve teklif almak aracılığıyla Siteyle iletişim bilgilerini paylaşabilir. Site bu iletişim bilgilerini kullanarak telefon, SMS ve E-Posta yoluyla Kullanıcıyla tekrar iletişime geçecektir. Bunun dışında, Site, kullanıcının verdiği bilgileri, işbu Web Sitesi’nde verilen hizmetin amacı dışında kullanmayacak ve gizli tutacaktır.
  2. Farklı internet siteleri üzerinde sitemizin trafiğini arttırmak adına çerezler (Bir karakter dizisi içeren küçük bir dosya) kullanmaktayız. Kullandığımız çerezlerin çoğu oturumunuzu kapattıktan sonra bilgisayarınızın ana belleğinden silinmektedir. Geri kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerini kaydetmek, sitemize tekrar giriş yapıldığında kullanıcıların rahatlıkla tanımlanabilmesi ve kullanıcı eğilimlerini yakından izlemek de dahil olmak üzere hizmetlerimizin toplam kalitesini artırmak için kullanılırlar. Anlaşma yaptığımız fırsat ortaklarımız bu çerezleri kullanarak kullanıcı bilgilerini toplama, dağıtma ve kullanmaya vakıf değildirler.
  3. Site Google Analytics gibi çeşitli üçünçü kişi ya da kuruluşların takip sistemlerini kullanır. Google Analytics, Google Inc. Şirketinin Web Analiz Hizmetidir. Google Analytics kullanıcıların bilgisayarından topladığı bilgileri (IP adresi dahil) istatistiksel amaçlarla Amerika’daki Google sunucusuna aktarır ve bilgiler burada saklanır. Toplanan bilgiler sitemizde bulunan kullanıcıların yapmış olduğu tercihleri değerlendirmek, sitemizin aktivite raporlarını düzenlemek ve site hizmetlerini geliştirmek amacıyla kullanılır. Google, IP adresi de dahil olmak üzere kullanıcıların bilgilerini kendisinde saklı olan diğer bilgiler ile birleştirmez ve bu bilgileri kanuni ve yasal bir gerekçe olmadığı sürece üçüncü kişilerle paylaşmaz. Sitemizde bulunan kullanıcılar tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımını kıstılayabilirler. Ancak bu durumda sitemizin tüm özeln liklerinden faydalanamayabilirler. Sitemizde bulunan kullanıcılar Google tarafından kişisel bilgilerinin yukarıdaki şartlar ve gerekçeler dahilinde toplanmasını ve kullanılmasını onaylamış olmaktadırlar.
  4. Site işbirliği yaptığı kurumların pazarlama ve promosyon faaliyetleri çerçevesinde kullanıcıya yönelik duyurular yapabilir ve bu amaçla e-posta ve SMS gönderebilir, telefonla arayabilir. Kullanıcılarımız bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise diledikleri zaman info@mraconsultancy.com adresine e-posta göndererek kendilerine yönelik duyuruları durdurabilirler.
  5. Site, kullanıcılarının kişisel bilgilerini devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.
  6. Gizlilik politikasında kısmen ya da tamamen değişiklikler olabilir bu değişiklikler site üzerinde anında düzeltilecektir. Sitemizi kullanmaya devam ederek gizlilik politikasındaki değişiklikleri kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- TARAFLAR

TARAF 1. HİZMET SAĞLAYICI; MEHMET RIZA ALTUĞ

Adres: Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cd. Metal İş Merkezi No:37/60 Ataşehir-İstanbul

Telefon: 0850 522 20 34, GSM: 0532 787 59 60, E-posta: riza.altug@MRADANIŞMANLIKconsultancy.com

Bundan sonra “MRA DANIŞMANLIK DANIŞMANLIK” olarak anılacaktır.

Hizmet Sağlayıcıya ait internet sitesi bundan sonra “www.mraconsultancy.com” olarak anılacaktır.

TARAF 2. HİZMETİ KULLANAN; Hizmet Sağlayıcının sunduğu hizmeti edinen, kullanan veya bu hizmetten yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir.

Bundan sonra “KATILIMCI” olarak anılacaktır.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, MRA DANIŞMANLIK’ın, KATILIMCI’ya hizmet satışını yaptığı ve karşılığında KATILIMCI’nın MRA DANIŞMANLIK’a hizmet bedelini ödediği, işbu sözleşmede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifasına ilişkin 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3- HİZMET DETAYLARI

İşbu sözleşme konusu hizmetler şunlardır; seminer, eğitim, online eğitim, sertifika programları, etkinlik, çalıştay, zirve, yurt içi ve yurt dışı eğitim organizasyonları, vb.

Madde 4 – HİZMETİN İFASI ve İFA ŞEKLİ

4.1. Hizmet, MRA DANIŞMANLIK’ın yukarıda yazılı adresindeki merkezinde veya MRA DANIŞMANLIK’ın 3. kişilerce anlaştığı, KATILIMCI’ya bildirilen başka bir adreste ve bildirilen tarihte ifa edilecektir.

Önceden belirlenmiş olan ifa anında KATILIMCI’nın ifa yerinde bulunmaması halinde MRA DANIŞMANLIK edimini, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir.

4.2. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu sözleşmenin KATILIMCI tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin MRA DANIŞMANLIK’ın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, MRA DANIŞMANLIK’ın hizmeti ifa etme yükümlülüğü doğmaz.

Madde 5 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

5.1. KATILIMCI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

5.2. Kredi kartı ile ödeme tek çekim veya taksitli olarak yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, KATILIMCI ile ilgili banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir.

5.3. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde sözleşmenin kurulma anı, ödemenin MRA DANIŞMANLIK’ın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda MRA DANIŞMANLIK, hizmet satışını iptal etme hakkına haiz olacaktır.

5.4. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, KATILIMCI’ya ait kredi kartının, KATILIMCI’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini MRA DANIŞMANLIK’a ödememesi halinde, MRA DANIŞMANLIK sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. KATILIMCI, MRA DANIŞMANLIK’ın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri ve tarihi, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.mraconsultancy.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve KATILIMCI, sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

6.2. MRA DANIŞMANLIK, sözleşme konusu etkinliğe ilişkin www.mraconsultancy.com‘daki bilgilerin doğruluğundan ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Eğitim içeriği, eğitim esnasında, MRA DANIŞMANLIK’ın ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda KATILIMCI’nın ücret iade hakkı doğmamaktadır.

6.4. MRA DANIŞMANLIK, programda açıklanan eğitim günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak bu değişikliği KATILIMCI’ya bildirmek durumundadır.

6.5. MRA DANIŞMANLIK, eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde olup, bu durum KATILIMCI’ya bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren eğitimler için MRA DANIŞMANLIK’a da KATILIMCI’dan ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

6.6. Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer KATILIMCI’lara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, MRA DANIŞMANLIK’ın ya da bu muamelelere maruz kalan MRA DANIŞMANLIK ve diğer katılımcıların cezai soruşturma hakkı saklı olup, bu eylemi gerçekleştiren KATILIMCI’yı veya KATILIMCI’ları salondan çıkarma ve bu KATILIMCI ve/veya KATILIMCI’lar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda KATILIMCI veya KATILIMCI’lar ilgili eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

6.7. KATILIMCI tarafından eğitim katılım formunun doldurulması ve katılım ücreti ödenmesi ile MRA DANIŞMANLIK, KATILIMCI’nın vermiş olduğu e-posta ve cep telefonu ile iletişime geçecektir. KATILIMCI’nın vermiş olduğu e-posta, ad-soyad ve cep telefonu bilgisinin yanlış olması halinde tüm sorumluluk KATILIMCI’da olacaktır. MRA DANIŞMANLIK, tarafından gönderilen e-postanın KATILIMCI’ya ulaşmaması, verilen cep telefonlarına ulaşılmaması, sertifikalarda yazılan ad-soyadın yanlış verilmesi hallerinde sorun KATILIMCI’dan kaynaklanıyorsa, MRA DANIŞMANLIK herhangi bir mesuliyet kabul etmez.

6.8. Eğitim yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen MRA DANIŞMANLIK’nın tasarrufundadır.

6.9 Taraflar, sözleşme hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler.

Madde 7 – CAYMA HAKKI:

Sunulan hizmetlere ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15/g uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

Madde 8 – BİLDİRİMLER

8.1. İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. KATILIMCI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MRA DANIŞMANLIK ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK m.193 anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Mücbir sebepler ifa imkansızlığı olarak değerlendirilecek olup, daha önce yapılan ödemelerin KATILIMCI’ya geri ödenmesi MRA DANIŞMANLIK’ın tasarrufunda olacaktır.

8.3. MRA DANIŞMANLIK’ın KATILIMCI ile yapacağı tüm yazışmalar yukarıda yazılı e-posta adresinden yapılacaktır. Bu e-posta adresinin değişmesi halinde MRA DANIŞMANLIK’ın KATILIMCI’ya vereceği diğer e-posta adresi yeni yazışma adresi olacaktır.

Madde 10 – YETKİ

İşbu sözleşmeden dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, KATILIMCI’nın veya MRA DANIŞMANLIK’ın ikametgahının bulunduğu yer il/ilçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme, tüm maddeleri taraflar arasında okunmuş ve karşılıklı iradeleri ile kabul edilmiş olup, … /… / …… tarihinde kurulmuştur. Bu sözleşme, ilgili etkinliğin hizmet satışı tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer,  KATILIMCI’nın ilgili hizmetin ödemesini yapması neticesinde MRA DANIŞMANLIK’ın hizmete konu etkinliği gerçekleştirmesi ile sona erer.

TARAF-1 MRA DANIŞMANLIK

TARAF-2 KATILIMCI

X